Groot Zakelijk vastgoed

Geschreven door Laura Nijman op 2 november 2023

Het taxatie team van BMV heeft de aantekening Groot Zakelijk Vastgoed. Wat betekent dit voor u?

De afgelopen jaren zijn de eisen en voorwaarden van het taxeren van commercieel vastgoed aangescherpt en toegenomen. Niet alleen door opdrachtgevers zelf, maar ook door het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) en geldverstrekkers. Tevens vraagt een veranderende markt om lokale kennis en vaardigheden en om tot een objectieve, onafhankelijke waardering en onderbouwing te komen. Het taxeren van vastgoed is maatwerk en is heden ten dage écht een specialisme geworden.

Wat zijn Groot Zakelijk Taxaties?

Bedrijfsgerelateerde objecten c.q. exploitatie gebonden vastgoed zoals recreatie, horeca, sport, cultuur en leisure of vastgoedobjecten met een (markt-)waarde die gelijk aan of hoger is dan 5 miljoen per object of complex zijn volgens de richtlijnen van het NRVT Groot Zakelijk. Ons taxatieteam heeft regelmatig met dit type waarderingen te maken. Dit geldt overigens niet alleen voor onze taxateurs, maar ook voor onze bedrijfsmakelaars. BMV bedrijfsmakelaars heeft de afgelopen jaren diverse complexe objecten, zoals kerken, scholen en zorgcomplexen mogen begeleiden in de aan- of verkoop.

Indien u een taxatie nodig heeft en het object onder Groot Zakelijk Vastgoed valt, dan zijn de richtlijnen van het NRVT nog strikter dan bij reguliere waarderingen. Banken en andere instellingen geven dan ook aan dat dit soort objecten alleen getaxeerd mogen worden door een taxateur met de aantekening Groot Zakelijk. BMV taxaties beschikt over deze aantekening en is daar trots op, aangezien deze aantekening niet zomaar wordt verstrekt. Niet iedere taxateur komt in aanmerking voor het uitgebreide studietraject. Dit geeft BMV taxaties een unieke positie in de markt.

Laura Nijman
Neem contact op met Laura

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie