Invloed van netcongestie op waardering bestaand vastgoed

In Nederland zijn er momenteel diverse plekken waar onvoldoende capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Door de overstap op duurzame energie, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Op piekmomenten ontstaat hierdoor ‘file’ op het elektriciteitsnet. Dit wordt netcongestie genoemd (bron: RVO).

Verhoogde vraag en waardestijging
De combinatie van beperkte nieuwbouwontwikkelingen en netcongestie kan een impact hebben op de waarden van bestaand vastgoed. Door de vertraging en uitstel van nieuwe bouwprojecten, ontstaat er een schaarste aan nieuwe woningen en bedrijfspanden. Deze schaarste verhoogt de vraag naar bestaande panden, wat kan leiden tot een stijging van de marktwaarde.

Invloed van netcongestie op bestaande panden
Bestaande panden die al zijn aangesloten op het elektriciteitsnet hebben een concurrentievoordeel in een markt waar nieuwbouwprojecten te maken hebben met netcongestie. Kopers en huurders kunnen eerder geneigd zijn te kiezen voor panden die direct beschikbaar zijn zonder de onzekerheid van aansluiting op het stroomnet. Dit kan tevens een invloed hebben op de huurprijzen voor bestaand vastgoed. Hogere huurinkomsten kunnen het rendement verbeteren. Beleggers kunnen hierdoor bereid zijn meer te betalen voor bestaand vastgoed, omdat het een stabiele en directe bron van inkomsten biedt.

Langere termijn en risico's
Hoewel de kortetermijneffecten positief lijken voor de waarde van bestaand vastgoed, zijn er op de langere termijn risico's verbonden aan de beperkte ontwikkeling van nieuwbouw. Een langdurige stagnatie kan uiteindelijk leiden tot een verouderd vastgoedaanbod dat niet voldoet aan de toekomstige normen en eisen van huurders en kopers. Dit kan op termijn de waarde van bestaand vastgoed onder druk zetten als er plotseling wel een golf van nieuwbouwprojecten van de grond komt wanneer de netcapaciteit wordt uitgebreid.

Conclusie
De huidige beperkingen in nieuwbouwontwikkelingen en netcongestie hebben een opwaartse invloed op de waarden van bestaand vastgoed. Deze panden profiteren van de verhoogde vraag en de voordelen van reeds bestaande aansluitingen op het elektriciteitsnet. Echter, vastgoedbeheerders en eigenaren moeten ook voorbereid zijn op toekomstige veranderingen en de noodzaak om hun eigendommen te blijven moderniseren om hun waarde te behouden op de lange termijn.

Bronnen: EnergieNieuws en Duurzaam Financieel.

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie